Yliluonnollinen

Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä

Kyseessä on Pauli Liikalan viides kirja, joka perustuu YouTuben haastattelusarjaan Paulin pakeilla. Kirja Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä (2020) vastaa kysymykseen siitä, millaisia henkisiä tai epätavallisia kokemuksia haastatelluilla on ollut.

Kirja kertoo siitä, miten nuo kokemukset ovat muokanneet heidän maailmankuvaansa tai vaikuttaneet heidän elämäänsä. Kirjassa on yli 60 henkilön kokemuksia tietoisuuden heräämisestä. Kirja sopii mielestäni myös uskontotieteen tutkimusaineistoksi.

Henkisyyttä suomalaisittain

Suomessa on monia henkisiksi itsensä mieltäviä ihmisiä, joilla on epätavallisina pidettyjä henkisiä kokemuksia. Itse asiassa nuo kokemukset ovat hyvin tavallisia ja yleisiä. Väestötasolla ne ovat arviolta yhtä yleisiä kuin sydämen rytmihäiriöt (ks. Mielen rajoilla 2017)

Kirjassa on paljon luettavaa, lähes 300 sivua. Kirja Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä on kuitenkin melko helppolukuinen. Jokaisen kokemus on yksilöllinen ja saa palstatilaa sen verran kuin mitä tarvitaan. Kyse on näissä kokemuksissa siitä, että ne eivät selity tai niitä ei tulkita perinteisen kulttuurisen ja kristillisen tai tietyn hengellisen kontekstin kautta.

Sielun matka

Kyseessä on sielunmatka. Se on luonteeltaan ainutlaatuinen ja henkilökohtainen. Jokainen kertoo tästä sielun matkastaan omin sanoin. Moni on löytänyt henkisyyden pariin vaikeissa elämänvaiheissa. “Miksi juuri minulle kävi näin?” “Mitä pahaa olen tehnyt edellisessä elämässä, kun…?”

Moni on jäänyt yksin avioeron tai työttömyyden tai sairastumisen myötä, mikä on saanut kysymään elämän mielekkyyttä ja perimmäisiä kysymyksiä. Yksin oleminen on pakottanut kohtaamaan itsensä syvällisesti. Kirjan ansiona onkin se, että näistä kokemuksista tehdään ymmärrettäviä, samoin kuin ihmisen henkisestä matkasta.

Kosminen alkuperä, henkinen olemus

Henkisessä etsinnässä on kyse siitä, että ihminen kokee olevansa osa laajempaa kokonaisuutta, ei vain osa ihmiskuntaa vaan ehkä osa sielullista elämää ja jopa henkimaailmaa (sis. henget, enkelit) tai maailmankaikkeutta (sis. ufot, humanoidit). Ihminen alkaa pohtia sielunsa alkuperää, eikä näe itseään enää vain fyysisenä koneena tai evoluution tuloksena.

Evoluutio näyttäytyy henkisenä, sielun kehityksenä. Puhutaan myös sydämen äänen kuuntelemisesta. Jokainen saa tästä kirjasta Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä irti sen, “mikä itselle resonoi”. Toisin sanoen kokemusten kirjo on suuri, joten jokainen lukija samaistuu tiettyihin tarinoihin ja ihmiskohtaloihin.

Esoteriaa laidasta laitaan

Henkisyys liitetään myös esoterian käsitteeseen. Silloin ehkä ajatellaan henkistä pohjavirtausta, jonka uskotaan olevan erilaisten uskontojen ja katsomusten taustalla. Niiden syvyyksissä virtaa puhdasta vettä, henkistä tai salaista tietoa. Tämä tieto on luonteeltaan sielullista, sielua puhdistavaa. (Esim. gnostilaiset virtaukset)

Henkinen kehitys liitetään usein terveyteen tai ainakin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, koska henkisyys on osa arkea. Se on osa kokonaisuutta nimeltä ihminen. Ihmisyys on henkisyyttä ja päinvastoin. Henkisyys on itseensä tutustumista ja se on myös Jumalan etsintää. Se näyttäytyy monin kasvoin ja elämyksin, mikä on syytä ottaa vakavasti, ei “vain New Agena”.

Henkisyys on kyseenalaistamista ja elämyksiä

Henkiset ihmiset etsivät totuutta itsestään, omien kokemustensa kautta. He uskovat, että siten he saavat suorempaa tietoa todellisuudesta kuin uskomalla jonkin uskonnon, kuten kristinuskon, jo valmiiksi pureskeltuun oppiin. Kirjassa vilahtelevat entiset elämät, karma, deja vu, Reiki, enkelit, henget ja energiat sekä Jumala, joka ei vastaa VT:n armoa jakavaa, kiivasta ja vanhaa Isää pilven reunalla.

Henkisyys on tapa kohdata itsensä. Se ei ole lähtökohtaisesti uskontojen vastustamista. Harhaoppisuuden käsite on vain määritelmä, jonka jokin valtaapitävä (ts. ortodoksinen eli oikeaoppinen) taho antaa. Henkinen etsijä määrittelee asiat itse. Sitä pidetään heresiana. Kyse ei kuitenkaan ole herjaamisesta. Kyse on etsinnästä, joka on usein lähtenyt liikkeelle uskonnonopetuksesta.

Rankaiseeko Jumala siitä, että ihminen etsii itseään, totuutta?

On arvostettavaa, että kokijat esiintyvät omilla nimillään. Rajatiedon osasto 15 on tullut monelle tutuksi. Rajatietoon kuuluu paljon kaikenlaista kirjallisuutta uushenkisyydestä energiahoitoihin ja esoteriasta parapsykologiseen tutkimukseen. Uushenkisyys tai henkisyys voi pitää sisällään melkein mitä vain tarotkorteista enneuniin ja vainajista ihmisten ja eläinten parantamiseen.

Henkisyys ei ole mitään uutta. Tunnemme jo ensimmäiseltä vuosisadalta gnostilaisia tekstejä, jotka haastoivat katolisen kirkon uskon. Gnostilaiset virtaukset käsittivät valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä, joissa maailmaa pidettiin demiurgin eli pahan jumalan, aineen hallitsijan luomana. OIi olemassa korkeampi jumaluus: tietoisuus. Jumala teki ihmisen ja ihminen teki Jumalan. (Ks. Gnostilaiset evankeliumit)

Lopuksi

Henkiset kirjat ovat ohjanneet monen matkaa. Osa on vain antautunut kokemuksille. Osa on lukenut Raamattua. Suvussa on saattanut olla näkijöitä. Ihminen on itse voinut aistia korkeamman voiman olemassaolon ja antanut sille mielessään tietyn muodon. Kirja Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä onkin läpileikkaus suomalaiseen henkisyyteen verrattuna hengellisyyteen, joka on tietyn uskonnon mukaista.

Mystikot ovat kautta aikain turvautuneet omakohtaiseen jumalakokemukseen, suoraan jumalayhteyteen. Kuitenkin sitä kokemusta on pitänyt tulkita tietyssä hengellisessä traditiossa tai on ollut harhaoppinen. Jeanne d’Arc on nykyisin katolisen kirkon pyhimys, mutta omana aikanaan hänen näkynsä olivat liikaa katoliselle kirkolle. Ongelmia tuotti se, että hän oli nainen, joka osasi sotia ja ennustaa. Hänet poltettiin roviolla 30.5.1431.

Kirja-arvion tekijältä

Henkiset ihmiset kuuluvat usein ev. lut. kirkkoon. He eivät ole automaattisesti välttämättä hylänneet kirkkoa. Osa heistä on ollut skeptikkoja, ateistejakin. Osa on ammentanut uskonsa pyhäkoulusta. Kirjasta Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä voi lukea suomalaisesta henkisyydestä ihmisten omin sanoin, mikä on mielestäni itsessään arvokasta.

Oma kokemus on vakuuttavampi kuin valmiiksi tulkittu teksti tai uskonkappale. Ihminen voi kokea tietoisuudessaan vaikka mitä, luoda mielikuvituksessaan ufon tuohon viereen tai enkelin leijailemaan takan reunukselle. Mutta mistä tiedämme, mikä on totta? Kvanttifyysikko David Bohm on perustellut tietoisuuden olemassaoloa kvanttitason ilmiöillä.

Tietoisuus on sekin kokemus. Universumi saattaa olla tietoisempi kuin luulit. – Tea Holm, FT, TM

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s