Elämäkerta

Totuus on korkein hyve: Pekka Ervastin elämäkerta — Valo tulee Pohjolasta?

Ruusu-Ristin perustaja Pekka Ervast (1875-1934) oli teosofi ja kulttuuri-ihminen, sydämen sivistynyt, joka halusi saattaa omat syvähenkiset mietiskelynsä ja kokemuksensa muiden saataville yleisesti ymmärrettävään, joskaan ei aina hyväksyttyyn, muotoon.

Hän otti toimintansa lähtökohdaksi omat mystiset kokemuksensa. Tätä tuki teosofia laajempana viitekehyksenä. Pekka Ervast oli suomalaisen teosofisen liikkeen polunraivaaja, jolta jäi perinnöksi laaja kirjallinen tuotanto.

Teosofisen Seuran tunnuslauseena on “totuus on korkein uskonto”, jonka hän esitti myös muodossa “totuus on korkein hyve” korostaen elämän ehdotonta eettistä perustaa.

Uusi elämäkerta

Aiemman elämäkerran Pekka Ervastista on kirjoittanut Aimo Mela, ja kyseinen vuonna 1956 julkaistu teos on ladattavissa Ruusu Ristin verkkosivulta. Uuden elämäkerran tekijä on Erik Gullman, joka on perehtynyt jo vuosikymmeniä Ervastin ajatteluun ja kirjoittanut teosofiasta pro gradun Teosofia ja Suomen uusromantiikka: kansallishengen inspiraatioita Ervastista Leinoon.

Ervastin perintö elää yhä, ja hänen kirjoituksiaan on koottu verkkosivustolle Pekkaervast.net. Teos Totuus on korkein hyve: Pekka Ervastin elämäkerta on paitsi historiallinen katsaus suomalaiseen teosofiaan myös muhkea lukupaketti sivumäärän ollessa noin 300 sivua.

Monissa eri elämänvaiheissa

Pekka Ervastin elämäkerta kuvailee Pekka Ervastin perheoloja, lapsuudentapahtumia kuten äidin kuoleman, koulupoika-ajan Helsingin Suomalaisessa Alkeisopistossa, nuoruuden ja ylioppilasajan, ripille pääsyn sekä teosofisen vaiheen enteilyt. Näkökulma on kaiken aikaa teosofi Ervastissa, mikä on myös perusteltua. Antoihan Pekka Ervast kasvot suomalaiselle teosofialle.

Kirja kuvailee Ervastin näkyjä ja unia sekä mystisiä kokemuksia kuten uudestisyntymiskokemusta eli valo- ja Kristuskokemusta sisäisestä valosta, joka niin heikkona ihmisessä loistaa. Ervastin mielestä oli olemassa toinen ruumis: henkisempi ruumis.

Sisäisestä kutsumuksesta Ervast kävi omin päin työhön, tutustui salaiseen oppiin (kuten Blavatskyn Salainen oppi -teokseen) ja kävi kirjeenvaihtoa Teosofisen Seuran johdon kanssa sekä kohtasi itsekin El Morya -mestarin. Hän koki, että hänellä oli omakohtaista kokemusta ihmisen kuolemattomuudesta. Hän kohtasi näyissään ja matkoillaan siis myös H. P. Blavatskyn nimeämiä mestareita.

Pekka ymmärsi jo nuoruudessaan, ettei voimakas suuttumus (hänellä oli usein suuttumiskohtauksia näkemänsä epäoikeudenmukaisuuden takia) ollut Vuorisaarnan mukaista käytöstä.

Uusi sivistys, uusi usko

Pekka Ervast visioi selvästi sellaista Suomea, jossa sydämen uusi sivistys pääsisi voitolle kera henkisten arvojen kuorrutteen. Kyse ei ollut siitä, mitä kirkot opettivat Jeesuksesta, vaan siitä, mikä oli ihmisen oma Kristus-yhteys.

Myöhemmässä elämänvaiheessa hän kirjoitti spiritualismista sekä siitä, mitä on kuolema. Hän asetti Jeesuksen Kristuksen ihanteeksi, sisäiseksi vapahtajaksi.

Oma suomalainen osasto syntyi uuden uskon saattelemana ja varassa. Pekka Ervast uskoi melkein aina ja alusta loppuun asiaansa, vaikka välillä usko meinasi horjua sairastelun vuoksi sekä siksi, ettei tukea tullut akateemiselta maailmalta.

Se vanha sivistynyt maailma, johon Ervast oli syntynyt ja kasvanut, ei nähnyt uutta sivistynyttä maailmaa, jossa olisi hengen vapaus. Totuuden etsintä meni kaiken edelle. Ervastista tuli totuudenetsijä.

Vain itsensä ja Kaitselmuksen varassa

Ervast oli erittäin uskonnollinen, vaikkakaan ei perinteisessä merkityksessä. Hän ei koskaan päässyt osaksi akateemista yhteisöä eikä saanut arvostusta kansanrunouden oppineilta teosofisille tulkinnoilleen Kalevalasta, suomalaisesta tietäjyydestä. Joka tapauksessa puhtaasta materialismista ei ollut antamaan vastauksia, ei myöskään uskonopista tai teologiasta.

Maailma oli mystinen paikka, mitä mielikuvaa teosofinen kirjallisuus ruokki. Teosofisen liikkeen hajaannus tuntui myös Suomessa, ja sen seurauksena Pekka Ervast päätyi perustamaan Ruusu Ristin vuonna 1920. Ervast ehti toimia Suomen Teosofisen Seuran ylisihteerinä vuosina 1907–1917 ja 1918–1919.

Ervastin elämäntyö on aatehistoriallisessa luettavissa osaksi jatkumoa, jossa myös suomalainen sivistyneistö oli kiinnostunut uusista aatteista ja vaihtoehtoisesta henkisyydestä. Ervastin henkisyys ei ollut vain itsensä kehittämistä. Se oli suostumista mahdottomalta tuntuneeseen elämäntehtävään Kaitselmuksen ohjauksessa. Hän rukoili usein “ei minun tahtoni mukaan, vaan Sinun”.

Pohdintoja

Viime aikoina lukemani kirjat kuten Totuus on korkein hyve (Erik Gullman) ja Tiedonjanoinen joogi (Matti Rautaniemi) ovat saaneet minut pohtimaan sitä, mikä on asioiden syy-yhteys. Toisin sanoen voimme määritellä teosofian omaksi alueekseen verrattuna spiritualismiin. Voimme määritellä joogan liikunnalliseksi yin-joogaharjoitukseksi lähiliikuntakeskuksessa ilman, että siihen liittyy sen suurempaa dramatiikkaa.

Voimme punoa eriväriset ja eripituiset langanpätkät yhteen ja saada kaiken näyttämään yhdeltä jatkumolta henkisyyden tai joogan historiassa. On totta, että ensin oli spiritualismi, sitten teosofia ja lopulta new age ja uushenkisyys. Mutta se, tiedostaako näitä historiallisia säikeitä onkin sitten jo ihan toinen juttu, tai tarvitseeko niitä edes tiedostaa.

Teosofian tai spiritulismin, kuin myös Ervastin omassa itseymmärryksessä, ihminen sisäinen maailma oli ainut todellinen maailma. Tutkijana haluan aina ottaa asioista selvää ja tietää, miten ihmiset, asiat ja tapahtumat linkittyvät toisiinsa, koska se on osa niiden ymmärtämistä. Ehkä se vähentää tarvetta myös konfliktiin ja vastakkainasetteluun, kun ymmärtää, minkälaisesta ympäristöstä vaikkapa Blavatsky tuli, miksi hän kritisoi spiritualismia ynnä muuta sellaista.

Kirjoittanut: Tea Holm, FT, TM

Magian lumon ja Perhosvaikutuksen kirjoittaja, tietokirjailija.

Teoksessani Magian lumo (ilm. 9/2021) käsittelen lyhyesti Blavatskyn näkemyksiä todellisuuden luonteesta.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s