Tieto

Kuvittelu ja uskonto: Taustoja, tulkintaa ja sovelluksia (SKS, Tietolipas)

Kuvittelu ja uskonto: Taustoja, tulkintaa ja sovelluksia (2020) ovat toimittaneet Aila Viholainen, Jaana Kouri ja Tiina Mahlamäki. Sen on kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Tietolipas-sarjassaan. Kyseessä on tieteellinen julkaisusarja.

Kuvittelu on arkisen tuttua kaikille. Mutta millaisena se näyttäytyy tutkimuksen apuvälineenä? Millaista tietoa kuvittelulla tuotetaan? Kuvittelu ja uskonto on SKS:n mukaan ensimmäinen suomalainen kyseiseen aiheeseen keskittyvä teos. Se lähestyy kuvittelua paitsi historiallisena asiana myös moninaisten ilmiöiden analyysin välineenä.

Teos koostuu useista asiantuntija-artikkeleista

Johdannossa kerrotaan kuvittelun historiasta ja kuvittelusta nykypäivänä. Sen jälkeen on artikkeli kuvittelusta keskiajalla tutkimuksen kohteena. (Aila Viholainen) Sitten vuorossa ovat Descartes ja poeettinen mielikuvitus 1600-luvulla (Tomas Mansikka) ja myyttirunouden mieli (Lotte Tarkka).

Artikkelit jatkuvat uskonnollisen kuvittelun rajapinnoilla ja Lourdesin pyhiinvaelluskohteessa (Terhi Utriainen ja Kari Mikko Vesala) sekä kuvittelluissa taivaallisissa todellisuuksissa horrossaarnaaja Helena Konttisen kanssa (Päivi Salmesvuori).

Artikkeleita on paljon. Seuraava artikkeli kertoo antroposofi Kersti Bergrothista sekä kuvittelusta esoteerisuuden ja taiteen tekniikkana. (Tiina Mahlamäki) Nykyshamanismin artikkeli tekee matkan henkimaailmaan ja takaisin. (Jaana Kouri)

Lopuksi siirrytään ydinsodasta ilmastonmuutokseen (Heikki Pesonen) ja eri tavoin kuviteltuun kristinuskon Jumalaan (Minna Opas) sekä epilogiin uskontotieteestä uskonnon kuvittelijana (Teemu Taira).

Uskontotietelijänä minua kiinnostivat eniten kirjoitukset kuvittelun suhteesta uskontoon ja uskomiseen sekä käsiteanalyysit.

Kuvittelun ja tiedon rajat

Teos lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, voiko kuvittelua analysoida (ts. pitää) tietona. Miten kuvittelua voisi hyödyntää uskontojen ja kulttuurien tutkijoiden työssä? Esimerkiksi historiantutkimuksessa on alettu korostaa historiallisen mielikuvituksen merkitystä tutkijoiden työkaluna. 2010-luvulla kuvittelun käsitteen merkitys on ymmärretty myös uskontotieteessä.

Artikkeleissa tutkimuskohteina ovat uskoon, uskomiseen ja myyttirunouteen sekä uskonnollisiin ilmiöihin kuin myös uskomusmaailmoihin ja uskonnollisiin instituutioihin liittyvät aiheet. Teos Kuvittelu ja uskonto asettuu uskonnontutkimuksen sateenvarjon alle, vaikkakin mukana on poikkitieteellistä tarkastelua. Teoksessa liikutaan lähinnä kulttuuri- ja sosiaalitieteiden rajapinnassa.

Kuvittelun käsitettä hahmotellaan heti teoksen alussa. Mielikuvitus on rekonstruktion väline tutkimustyössä (Markku Hyrkkänen). Artikkeleissa on esoteerisia pohjavirtoja ja ajatuksia. Esoteerisuus voidaan nähdä kuvittelun kontekstina. Tyypillistä esoteerisuudelle on käsitys gnosiksesta, pelastavasta tai korkeammasta tiedosta. (Tiina Mahlamäki)

Kuvittelu kuljettaa kohti sisintä itseä. Esoterikos merkitsee antiikin kreikkalaisittain kuulumista sisäiseen piiriin tai sisäpiiriin. Se viittaa sisäänpäin, sisimpään sekä kreikkalaisfilosofien salaiseen opetukseen (vrt. julkinen). Eksoteerinen eli yleisesti saatavilla oleva tieto oli siis aivan eri asia.

Kuviteltu tieto voi sekin näyttäytyä tietona. Kuvitteleminen liitetään useimmiten kaunokirjallisuuteen ja taiteeseen sekä kansanuskoon, joissa konteksteissa se on ikään kuin sallittua. Se voi olla myös tutkimusväline.

Kuvitteleminen on kertomista, kertomus. Tästä teoksesta jäi mieleen se, minkälaiset mittasuhteet uskonnollinen kuvittelu voikaan saada (esim. Lourdes) ja kuinka toimijat saattavat “omistaa” uskonnollisen kokemuksen, siinä missä tutkijat voivat vain jäljitellä niitä (ts. tavoitella niiden merkitystä osana tutkimusta). Uskontokin on lopulta vain kuviteltava. Voisin kuvitella lukevani tätä teosta uskontotieteen oppikirjana.

Kirjoittanut: Tea Holm, FT, TM

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s