Poista paha olo: Tule siksi mitä parhaimmillasi voit olla

Poista paha olo: Tule siksi mitä parhaimmillasi voit olla on valtiotieteen tohtori Pauli Juutin selviytymisopas myös pandemiaan. Kyseessä on pandemia-ajan kirjallisuus. Kirja käsittelee sitä, miten ahdistusta voi alkaa purkaa, liittyy se sitten epidemiaan tai johonkin muuhun asiaintilaan.

Se, miten paljon pandemia ahdistaa, liittyy aiempaan elämänhallintaan sekä ahdistuneisuuteen ja aikaan ennen koronaa. Juutin kirja auttaa tunteiden työstämisessä, mikä on kovaa työtä. Oikopolkuja ei ole, keinoja sen sijaan on.

Kirjassa korostuu ratkaisukeskeisyys.

Roviolla

Omien henkilökohtaisten ongelmien kanssa tuntuu olevan kuin roviolla. Nimenomaan omat ongelmat voivat tuntua ylivoimaisilta. Juutin väite on, ettei vika ole pahoinvoivassa. Hän on usein kulttuurinsa uhri.

Ihmiset reagoivat eri tavoin uhkiin. Uhkakuvana voi olla esimerkiksi ekokatastrofi. Enemmistö elää luomassaan kuplassa ja viihteen lumovoiman kautta, vaikka maailman tila vaatisi toimia. Barrikadeilla seisomista ja mielipiteensä ilmaisemista.

Muutosta ei siis jakseta vaatia.

Moni kärsii stressistä ja ahdistuksesta

Arviolta kolmasosa yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoista kärsii mielenterveydenhäiriöstä. Luku on suuri, liian suuri. Liian moni kärsii. Ja Suomi on maailman onnellisimpia maita. Millä mittarilla?

Kirjassa voi tehdä ahdistuneisuustestin, joka indikoi myös sitä, onko masentunut. Usein nämä kulkevat käsi kädessä. Yksilöllisyydestä on tullut synonyymi yksinäisyydelle. Lyhyet ja tilapäiset työ- ja ihmissuhteet ovat tätä päivää.

Somekin eristää meitä, koska se yhdistää vain näennäisesti.

Meditaatio avuksi

Meditaatio voi auttaa ahdistuksessa, koska se antaa keinoja ahdistuksen tai stressin käsittelyyn. Samalla ajattelulla ja toiminnalla ei voida ratkaista ongelmia, jotka ovat syntyneet, kun ihminen on noudattanut kasvatuksensa kautta omaksumiaan kulttuurisia malleja.

Kulttuurin ohjekirja ei viekään perille. Ei lisää tai tuo onnellisuutta. Vaikeissakin olosuhteissa, kuten keskitysleireillä, on voitu todeta, että unelmat edes mielikuvissa voivat pitää ihmisen hengissä. Toivoa on oltava, aina.

Meditaation avulla voi tiedostaa sisäistä puhettaan. On hiljennyttävä, tarkkailtava itseä ja ympäristöä, näiden välistä suhdetta.

Omatekoiset vankilat

Oikeanlainen sisäinen puhe voi toimia itseterapian tavoin. Joskus tarvitaan tukihenkilö avuksi. Hän voi olla myös ammattiauttaja, ellei muita ihmisiä ole saatavilla. Tarinankerronnalla ihminen tekee omatekoisia vankiloita.

Muutostyö alkaa toisenlaisten tarinoiden kertomisesta. Pahan olon poistaminen on mahdollista, antaa teos Poista paha olo lukijansa olettaa. Uskon siihen, että kun tiedostamme, voimme alkaa puhua muutoksesta. Muutospuheesta seuraavat muutosteot.

Ratkaisukeskeisyys ongelmakeskeisyyden sijaan on olennaista. Se on olennaisinta.

Arvot, hyveet ja hyvä elämä

Kysymykset antavat tilaa uusille vastauksille, jotka voi halutessaan kirjoittaa ylös. Omia suhdekuvioitaan, on kyse sitten työstä tai ihmissuhteista, voi alkaa muuttaa. Yksi hyvä keino ovat vertauskuvat.

Miten kuvailisit eläinkunnan termein työtäsi? Entä suhdettasi? Kiireistä kuin muurahaiskedossa, läpinäkyvää tai tahmeaa kuin hämähäkinverkko. Koronapandemia on kuin…

Liskoaivot vain toistavat alkukantaista kuviota, mikä ei johda arvojenmukaiseen ja hyveelliseen sekä hyvään elämään. Kirja ei kuitenkaan millään lailla vähättele todellisia ongelmia. Se pyrkii ongelmakeskeisyyden sijaan ratkaisukeskeisyyteen. Silloinkin kun keinot ovat vähissä.

Teos Poista paha olo on muistutus siitä, että ihmisyys on aina arvokasta. Ihmisarvo ei ikinä määräydy tekemisen tai saavutusten kautta. Materialismin perusta murenee, kun ihminen astuu suurelle lavalle: oman elämänsä päänäyttämölle.

Kirjoittanut: Tea Holm, teologi

Pandemian ja ilmastokatastrofin uhkat saattavat viedä meidät pelon ja ahdistuksen synkkään maailmaan. Pahan olon ja ahdistuksen armoille jääminen ei ole välttämätöntä. Me kykenemme muuttumaan. Teos Poista paha olo antaa tähän muutamia hyväksi havaittuja keinoja. Kirjoittaja Pauli Juuti on emeritusprofessori. Hän on toiminut Johtamistaidon Opiston tutkimusjohtajana sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professorina. Kansikuva: Basam Books.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s