Sivistys vaurautena: Mitä muuta kuin rahaa vauraus voisi merkitä?

Sivistys vaurautena: Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa on ajankohtainen puheenvuoro sivistyksen merkityksestä. Se esittelee uudenlaisen edistyskertomuksen. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen piti teosta merkittävänä yhteiskunnallisena ja sivistyksellisenä puheenvuorona.

Teoksen kirjoittajat ovat kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta ja dosentti Arto O. Salonen. Sen on kuvittanut valokuvaaja ja dosentti Ari Jaaksi.

Merkityskato on nykyajan vitsaus

Kirja esittää, että merkityskato on tullut yleiseksi kansantaudiksi. Se on ilmastonmuutoksen ohella materialismin suurimpia tragedioita. Vielä 1700- ja 1800-lukujen talousajattelijat kuten Adam Ferguson, Adam Smith ja John Stuart Mill eivät olleet vain ekonomisteja vaan myös hyvin perehtyneitä moraalifilosofisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

On hätkähdyttävä tieto, että mikäli kaikki maapallon ihmiset kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvitsisimme melkein neljä maapalloa. Tuloksellisuus työelämässä taas pelkistyy lukumääräksi, eikä esimerkiksi hoidon laaduksi tai yksilön elämää kannatteleviksi vuorovaikutustilanteiksi tai sairauksien juurisyihin puuttumiseksi. Joskus vain joutilaat hetket mahdollistavat arvokkaan kohtaamisen.

Arvon vai arvostuksen mekin ansaitsemme?

Teoksen Sivistys vaurautena kirjoittajat määrittelevät vaurauden toisin kuin aikaisemmin. Sivistysyhteiskunnassa kansalainen osallistuu tulevaisuutensa rakentamiseen: suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuustarinaan. Läsnä olevalla kohtaamisella on arvo, ei vain työsuoritteiden lukumäärällä.

Arvoa voi mitata niin monella tavalla. Koettu hyvinvointi voi olla parempi vaurauden mittari kuin raha tai pääoma, mitä tulee yhteiskunnan hyvinvointiin.

Ja juuri tässä mielessä teos Sivistys vaurautena on niin silmiä avaava kuin mitä se on. Hyvä elämä ja merkityksellinen työ sekä elämä, jossa elintaso ja elämänlaatu kohtaavat on sittenkin mahdollista. Se ei ole utopiaa ainakaan tämän teoksen mukaan. Kirjoittajat ovat itse suhteellisen hyväosaisia kuten professorin virkaa hoitava.

Pelkkää idealismia?

Tulevaisuus voi olla ihmisen käsissä. Kaikkeen ei ehkä voi vaikuttaa, mutta moneen voi – myös ilmastonmuutokseen. Kirja Sivistys vaurautena on ratkaisukeskeinen. Se esittää ongelmien lisäksi ratkaisuja. Ongelma on ensin toki tunnistettava ja määriteltävä ennen kuin sitä päästään ratkomaan. Ratkaisut syntyvät uusista ajatuksista ja teoista eli luovasta yhteistyöstä.

Asioita ei enää tehdä niin kuin on aina tehty, koska se ei yksinkertaisesti toimi. Kuluttaminen ei toimi, eikä vanha tapa olla vuorovaikutuksessa ja maailmassa. Kyse on laajemmasta ihmisyydestä ja globaalista vastuusta sekä vuorovaikutuksesta. Kirjan sävy ei kuitenkaan ole saarnaava vaan syvästä unesta herättelevä. Nyt jos koskaan on aika. Ei ihanne- vaan edistyskertomuksen.

Maailmassa voi olla olemassa monella tavalla

Sivistys vaurautena on teos, jonka sanoman toivoisi saavuttavan myös suuren maailman. Itselläni ei ole tietoa, kuinka paljon näitä asioita on tutkittu kansainvälisesti. Kuinka paljon niistä on keskusteltu? Mutta ainakin Suomessa käsissäni oleva kirja kuuluu jokaisen päättäjän, kansanedustajan ja yritysjohtajan lukemistoon.

Jos ja kun vauraus nähdään sivistyksenä, niin yritysmaailma ja sitä kautta koko muu maailma alkavat muuttua.

Kirjan Sivistys vaurautena mukaan suuri osa kaupallisella alalla toimivista kokee tätä merkityksettömyyttä. Työelämä ei tunnu henkilökohtaisesti riittävän merkitykselliseltä tai omaa ja toisten hyvinvointia kannattelevalta. Oman tekemisen arvoa ei pystytä näkemään saati sitä, mitä muita merkityksiä kuin rahallinen korvaus sekä kuluttaminen sen oheistuotteena tällä mahdollisuuksien maailmalla on tarjota.

Lopuksi

Voisiko kysyntää muuttamalla muuttaa tarjontaa, kun on kyse käyttö- eikä vaihtoarvosta? Arvon mittaaminen voi siis vaihdella. Myös ylikulutus on oikea ongelma. Tämä kirja on sinua varten, jos sinua kiinnostaa systeeminen lähestymistapa, työ ja oppiminen, järki ja kehollisuus, vuorovaikutus ja asioiden arvon mittaaminen ei-perinteisesti sekä sivistys vaurautena.

Kirjoittanut: Tea Holm, filosofian tohtori ja teologian maisteri sekä kaupallinen sisällöntuottaja

Kaikki mahdolliset tulkinnalliset virheet ovat humanisti-teologin kontolla ja myös omallatunnolla. Toivottavasti pystyin välittämään edes osan kirjan arvokkaasta sanomasta ja annista sekä opetukselle että työelämälle.

Viitteineen yli 350-sivuista kirjaa ei voi tiivistää. Se on luettava itse, jotta sitä voi soveltaa itselle mielekkäällä tavalla ja merkityksellisessä ympäristössä.

Kehityspotentiaali on päivän sana. Sivistys voi olla vaurautta, tieto voi olla pääomaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s