Masennus mahdollisuutena

Masennus mahdollisuutena: Matkaopas muutokseen antaa uuden näkökulman suomalaiseen kansantautiin. Kirjassaan psykiatri Juha Lehti ei pidä masennusta vain pahana asiana. Masennus nimittäin kertoo muutoksen tarpeesta.

Lehden mukaan masennus on kuin signaali kuten kipukin. Masennus pakottaa ottamaan aikalisän. Masennukseen suhtautuminen on ratkaiseva asia. Lehti antaa keinoja sen toiminnalliseen ja omatoimiseen hoitoon. Hänestä lievä masennus on adaptiivinen moodi, jota ihminen käyttää sopeutuakseen. Masennus auttaa pysähtymään, ei vain pakota. Sitä kautta tulevat valinnat voivat olla enemmän omannäköisiä.

Masennus voi olla käännekohta. Se voi olla viesti siitä, ettei jokin enää toimi omassa elämässä.

Mielekäs muutos

Jos masennusta pidetään viestinä siitä, että jonkin on muututtava, niin se voi kuulostaa työläältä. Mutta elämä on. Lehti käy kirjassaan läpi erilaisia masennustyyppejä kuten kaamosmasennus ja synnytyksen jälkeinen masennus. Hän kertoo masennusreaktiosta sekä masennuksesta sairautena. Alussa hän esittelee myös toiminnallisen teoriansa.

Masennuksen hoitokeinoja ovat Juha Lehden mukaan biologinen hoito, psykoterapia, liikunta ja vaihtoehtohoidot. Kaikissa hoidoissa vuorovaikutus ja toisen kohtaaminen ovat tärkeitä asioita. Kirjansa toisessa osassa Lehti esittelee toiminnallisen hoitomallinsa: itsehoito-ohjelman.

Masennukseen liittyy usein virheellisiä ajattelumalleja. Masennusta ruokkivia ominaisuuksia voivat olla muun muassa ripustautuminen toiseen, suorituskeskeisyys, kontrollintarve tai miellyttämisentarve. Vaatii rohkeutta ajatella asiat toisin.

Läheisen rooli masennuksen hoidossa

Kirjan Masennus mahdollisuutena kolmannessa osiossa kerrotaan sosiaalisen elämän vaikutuksesta. Masentuneen työtaakkaa voi helpottaa työpaikalla ja kotona hänelle voi kertoa, että hän on tärkeä. Pienten asioiden huomioimisesta seuraa suurta.

Masentuneen omaisen ei tule vähätellä masentunutta eikä vaatia häntä ryhdistäytymään. Hänen ei myöskään pidä yrittää ratkaista masentuneen ongelmia. Pahaa oloa itsessään ei tarvitse tai voi parantaa toisen puolesta.

Kirjassa on vinkkejä parisuhteeseen myös masennuskausina. Puoliso on syytä pitää kartalla. Apua on hyvä ottaa vastaan. Vanhemmuus voi tuottaa päänvaivaa masentuneelle, mutta Lehti kehottaa tuottamaan lapselle perusturvallisuutta. Ihmetekoja ei tarvitse tehdä.

Lopuksi

Bongasin aikoinaan kirjan Masennus mahdollisuutena saatuani kirja-arvioon Miia Moision kirjoja masennuksesta ja surusta. Katsoin samassa asiayhteydessä Yle Areenasta aiheeseen liittyvän keskusteluohjelman. Yritin ymmärtää, miksi ihminen menettää elämänsä merkityksellisyyden. Koska siihen masennus liittyy.

Juha Lehti on koonnut neljänteen osioon ohjeita masennuksesta toipumiseen. Kuntoutuminen pitää sisällään muun muassa liikuntaa, rutiineja ja päihteettömyyttä. Sosiaaliset suhteet ovat nekin tärkeitä. Ravinnolla ja liikunnalla on oma parantava vaikutuksensa.

Uni on tärkeä tekijä toipumisessa, samoin kuin muistin kuntouttaminen ajoissa sekä stressin vähentäminen.

Kirja Masennus mahdollisuutena ravistelee perinteisiä lääkkeisiin perustuvia psykiatrisia hoitokäytäntöjä. Ihminen nähdään kokonaisuutena, ja siksi hoitokeinotkin muodostavat parhaan mahdollisen kokonaisuuden. Kenties hieman kumouksellista kirjassa on se, että masennusta voi hoitaa tietyssä määrin itse: itsehoito-ohjelmalla. Itse olen sitä mieltä, että masennus on kytköksissä merkityksellisyyden tai merkityksettömyyden tunteeseen. Siksi ihmisen tarina itsestä on merkittävä. Se ei selitä kaikkea, mutta oletko koskaan miettinyt, mitä tarinaa kerrot itsestäsi toisille, ja miksi? — Tea Holm, FT, TM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s