Teos Pyhä Eurooppa on matkaopas pyhille paikoille

Teos Pyhä Eurooppa on unenomainen matkakirja, joka on täynnä Euroopan pyhää ja esoteerista sekä pakanallista historiaa. Sen on kirjoittanut Aki Cederberg, ja upeat, havainnollistavat valokuvat ovat hänen Justine-vaimonsa ottamia.

Kirja on erikoinen sekoitus vanhoja pyhiä paikkoja ja niiden historiaa, Euroopan uskontohistoriaa, matkapäiväkirjaa ja kansanuskoa sekä kirjoittajan omia uskomuksia. Sen omistaisi mielellään painotuotteena, jotta se tulisi oikeuksiinsa. Minulla on mediakappaleena sähköinen versio.

Kirjailija Aki Cederberg on muusikko ja elokuvantekijä, joka kirjassaan kartoittaa Euroopan sielumaisemaa matkustamalla kalmistoista pyhille puille ja holveista puutarhoihin. Voimapaikat löytyvät Ruotsista, Tanskasta, Latviasta, Liettuasta, Virosta, Saksasta, Ranskasta, Islannista, Italiasta, Portugalista ja Espanjasta sekä Suomesta. Näillä pyhillä paikoilla kuin myös juhlatilaisuuksissa Cederberg toimittaa pohjoisia henkisiä riittejä kautta kirjan.

Kirja kysyy, onko ihmissielussa palava tuli jumalten sytyttämä vai ihmisen oman kaipuun lopputulos. Se kulkee Euroopan katuja, kujia, polkuja ja puutarhoja uinuvien jumalten ja pyhän jäljillä niin kauan, kunnes jotain olennaista löytyy.

”Kaipaan vieraiden rituaalitulien äärelle, mutta kuitenkin toivon, että niiden liekit olisivat samaa tulta kuin omani. Kaipaan kauneuden ja runouden maailmaa pelkän käytännön maailman sijaan, sellaista, jossa myytit heräävät henkiin… Haen siltoja tämän ja toisen maailman välillä. Maailman, jota asuttavat esivanhemmat, jumalat ja suuri tuntematon. Se on piilossa oleva sielunmaisema, Pyhä Eurooppa, jonka jäljillä lähden matkaan.”

Aki Cederberg

Teos Pyhä Eurooppa alkaa Tukholmasta, jonka näkymä on kuten Helsingissä: lohduton ja harmaa. Vanhassa Uppsalassa pilvet väistyvät ja kirkonkellot alkavat soida. Odinsborgin ravintolan savupiipun päällä istuvat kaksi mustaa korppia kuin yksisilmäisen jumalan Odinin korpit Ajatus ja Muisti, jotka lentävät keräämässä tietoa isännälleen.

Kirjassa on muinaistietoutta. Se sisältää symboleita ja niiden tarinoita. Muinaiset jumalkummut olivat uhraamista varten. Blót tarkoittaa uhraamista. Blótissa annettiin juoma- tai ruokauhri jumalille, jumalattarille, maan hengille tai esivanhemmille. “Terve Jumalat! Jumalattaret, terve!”

Cederberg toteaa, että pohjoisten kansojen vanhat jumalat kulkevat modernin maailman rajamailla. Myöhäismodernissa maailmassakin ne muistuttavat omasta olemassaolostaan paitsi kulttuurin kuvastossa myös sen kielessä. Lopulta ne löytyvät pohjoisen ihmisen sydämestä. Cederberg kirjoittaakin arvoituksellisesti: ”Vanhat jumalat uinuvat, mutta mikään nukkuva ei uinu ikuisesti.”

Ukko-ylijumala oli jylhä ja kunnioitettava hahmo, ennen kuin se alkoi merkitä kristinuskon myötä paholaista. Ylijumalan taustalla saattaa olla indoeurooppalainen ukkosenjumala Perkunos, johon liitetään hakaristi eli elämän kiertokulun ja ikuisen paluun symboli, joka edustaa olevaisen salaisuutta ja sen muuttuvaa luonnetta. Hakaristi on varjeluksen ja elämän luovien voimien merkki, vaikka nykyaikaiset poliittiset liikkeet ovat sitä käyttäneet omiin tarkoitusperiinsä.

Kirjoittaja muistuttaa lukijaansa myös siitä, kuinka pakanallinen luontousko on paikallinen perinne globaalin sijaan. Se on olennaisesti sidottu paitsi paikkaan ja luontoon myös tiettyyn kansaan ja sen tarpeeseen tuntea itsensä: tietää paikkansa. Keskeistä näille uskomusperinteille on se, että pyhyys on jotakin sellaista, mikä löytyy jalkojemme juurelta. Se ei liity yksinomaan rituaaleihin ja lauluihin vaan kokonaiseen elämäntapaan.

Vanhat, pakanalliset uskontoperinteet ovat kärsineet Baltiassa neuvostoajan ideologiasta. Kristinusko oli jo sitä ennen ehtinyt tuhota pakanoiden pyhät paikat ja korvata luontoyhteyden teologiallaan. Cederberg toteaa, että alkuperäinen uskonto ja perinteet eivät väistyneet. Ne olivat juurtuneet ihmisten sydämiin ja elivät myyteissä, rituaaleissa, tarinoissa, lauluissa ja vuodenkiertoa merkitsevissä juhlapyhissä, joiden harjoittaminen jatkui kansan keskuudessa.

Kirjasta Pyhä Eurooppa selviää, että balteille sauna on pyhä paikka, elämän ja kuoleman, tämän- ja tuonpuoleisen välitila, jossa on mahdollista puhdistautua ja jopa parantua. Sauna on myös suomalaisille pyhä paikka. Löylyn henki viittaa elämänvoimaan, joka kuoleman hetkellä pakenee ruumiista sielulintuna.

Kuva: Ulrike Leone

”Saunan ikiaikaisissa löylyissä, vanhan Väinämöisen hiessä, tunnen olevani kansojemme yhteisessä pyhässä temppelissä, paikassa, jossa suomalainen ja baltialainen perinne kohtaavat ja risteytyvät: metsässä. Sen käytäviä täyttävät eri jumalia, mahteja ja henkiä ilmentävät puut, joet ja lehdot. Metsätemppelimme väkeä lähestymme uhrilahjoin. Vaikka puhumme eri kieliä, on meillä molemmilla pyhä, ikiaikainen suullinen laulu- ja loitsuperinne, joka kuvastaa ymmärrystämme maailmankaikkeudesta ja itsestämme suhteessa siihen.”

Aki Cederberg

Kirjassa on monia mielenkiintoisia syväsukelluksia kuten Pyhä Graal, joka ymmärretään maagisena maljana, johon varakas juutalainen Joosef Arimatialainen keräsi verta ristiinnaulitun Jeesuksen haavoista tai Jeesuksen kuppina, josta hän tarjosi viiniä viimeisellä ehtoollisella. Se on käsitetty myös muilla tavoin.

Lukija tietää kulkevansa etsijöiden jalanjäljissä. Kirjassa Pyhä Eurooppa on vahvan esoteerinen – tai pakanallinen – pohjavire. Esikristilliset tavat ja uskomukset yhdistävät joskus niin sotaisia eurooppalaisia.

Cederbergin mukaan riimujen akateeminen tutkiminen on lähes kokonaan poistettu yliopistoista Skandinavian ulkopuolella, sillä poliittisesti korrektit tahot liittävät sen yhä kansallissosialismiin. Silti riimut tulevat satojen ellei tuhansien vuosien takaa. Yritykset puhdistaa riimut niiden tahritusta maineesta ja tehdä niistä fantasiaviikinkimaailman taikamerkkejä ovat harha-askelia.

Riimut ovat paljon moniulotteisempia, jotta ne vääntyisivät yhden ideologian palvelukseen. Cederberg toteaakin, kuinka kansallissosialistit osasivat manipuloida kansaa estetiikan keinoin ja käyttää symboleja tavalla, joilla heidän poliittinen liikkeensä vetosi saksalaisten alitajunnassa johonkin politiikkaa syvempään. Hurmio, jonka he saivat aikaan, ei ollut vain jonkin yhteiskunnallisen uudistuksen ansiota, vaan se oli luonteeltaan lähes uskonnollista.

”Riimut merkitsevät niiden synnyttämien kansojen ikuista sielunmaisemaa, niiden suhdetta saloihin, pyhään ja luonnon alkuvoimiin. Riimujen edustamaa henkistä ja kulttuurista perimää ei voi pyyhkiä pois tai kieltää lailla, eikä niiden mahti ei ole mihinkään kadonnut.”

Teos Pyhä Eurooppa kuvastaa aikaamme, jona olemme kadottaneet sielumme: sielutonta aikakauttamme. Emme omaa sielua emmekä jumalia. Hengettömänä aikana jäljellä ovat vain aineelliset arvot henkisten sijaan. Elämän merkitys on kadonnut, kuollut.

Salainen tieto säilyy myyteissä, symboleissa. Suurimmalle osalle ihmisistä vanhat jumalhahmot eivät merkitse enää yhtään mitään. Cederberg kuvailee omaa pyhää matkaansa: ”Mutta ehkä jumalat ovat muistaneet minut, sillä jostain sisältäni kumpusi varhaisesta nuoruudestani alkaen kutsu lähteä etsimään heitä. Se saapui näkyinä, unina ja sisäisinä maisemina. Näin välähdyksiä häilyvästä pyhästä maailmasta satunnaisissa hetkissä, ja kuulin kutsun kuiskauksina tietoisuuden rajoilta.”

Tradition mukaan aikamme on epätasapainon aika, viimeisen syklin aika, jolloin olemme menettäneet yhteyden itseemme, luontoon ja ylimaalliseen. On uskottu, että ihminen voi traagisen tapahtuman johdosta menettää sielunsa tai itsensä. Nyt on meneillään kollektiivinen sielunmenetys.

Viiniä kuluu matkatessa pyhillä paikoilla, mutta mitä sitten. Niin kuluu elämäkin, ja aika. Ja jumalat kiittävät uhrilahjoistaan Herrankin päivänä.

— Tea Holm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s